כניסה
הרשמה לניוזלטר

סקירת ההבדלים ונקודות הדמיון בין שלושת אפיקי החיסכון הפנסיוני הנפוצים בישראל

תוכן שיווקי | 19 במאי 2024 | תוכן שיווקי | 4 דק׳

קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים – מה מתאים לי?

בחירת חיסכון פנסיוני: מה צריך לדעת?

בישראל, חיסכון לפנסיה הוא חובה על פי חוק שחלה על עובדים, שכירים ועצמאים, על מנת לחסוך עבור שנות הפרישה. אבל העובדה שזו חובה, אינה אומרת שכולם יחסכו באותה הדרך. ישנן שלוש אופציות לחיסכון פנסיוני: קרנות פנסיה, קופות גמל או ביטוחי מנהלים. עובדים יכולים לבחור לאן לנתב את הפרשות המעסיק והפרשות העובד לפנסיה מהשכר – ולכן כדאי להכיר את ההבדלים בין שלוש האפשרויות האלה.

רפורמות שונות מהשנים האחרונות אמנם טשטשו את ההבדלים בין האפיקים השונים לחיסכון פנסיוני – למשל על ידי ביטול מקדם ההמרה המובטח בביטוחי המנהלים ב-2013, ביטול המסלולים ההוניים, והשקת קרנות הפנסיה הנבחרות שמציעות דמי ניהול מופחתים. ועדיין, קיימים הבדלים מהותיים.

ההפרשות שמגיעות מן השכר לחיסכון הפנסיוני מסתכמות ב-18.5%: הפרשות המעסיק הן 6.5% מהשכר; הפרשות העובד 6%; והפרשות המעסיק לפיצויים הן 6%. את הכספים האלה יכולים החוסכים לבחור לחסוך באחד משלושת האפיקים – קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. הכספים בשלושת האפיקים מושקעים בניירות ערך בשוק ההון, במטרה לייצר לחוסכים תשואה, ובשלושתם גם הטבות המס בשלב ההפקדה זהות.

ההבדלים נעוצים בעיקר ברמות דמי הניהול, תשואה מובטחת, כיסויי ביטוח, גיוון מסלולי ההשקעה, מנגנוני איזון אקטוארי, זהות המוטבים למקרי מוות ועוד.

קרן פנסיה: הבסיס לחיסכון פנסיוני

העיקרון הפיננסי מאחורי קרן פנסיה, הוא למעשה קבוצה גדולה של חוסכים ששמה את כספה באותה הקרן, כאשר חברי הקבוצה נשענים זה על זה עבור ביטוח פנסיוני. אחד ההבדלים המרכזיים בין קרן פנסיה לשני האפיקים האחרים הוא שבקרנות, חלק מהתשואה מובטחת – כלומר, בכל שנה המדינה מבטיחה לחוסך בקרן פנסיה תשואה על כ- 30% מכספי החיסכון, ללא תלות במה שקרה באותה תקופה בשוק ההון. לכן, קרנות פנסיה פחות מושפעות מתנודות בשוק, אם כי לא לחלוטין.

דמי הניהול בקרנות הפנסיה נמוכים יותר לעתים קרובות, כשהמקסימום שמותר לגבות הוא 6% מההפקדה ו-0.5% מהצבירה בחיסכון. בפועל, רוב הקרנות גובות פחות.
בנוסף, בשנים האחרונות קיימות קרנות הפנסיה הנבחרות – בהן ניתנים תנאים מוזלים המובטחים ל-10 שנים: דמי ניהול מופחתים של 0.22% מצבירה ו- 1% מהפקדות החודשיות.

במקרה של מות החוסך, מוגדרים “שאירים” בתקנון קרנות הפנסיה. אלה יכולים להיות רק בן/בת זוג וילדים עד גיל 21; וכן הורים, לרווקים ללא ילדים, אשר קרן הפנסיה משלמת להם קצבה.

קופת גמל: חיסכון פנסיוני עם גמישות השקעתית

קופת גמל נבדלת משני האפיקים האחרים במיוחד בכל הנוגע לביטוח ותשואות. למעשה, זו נחשבת לחיסכון הפנסיוני הקשור באופן הישיר ביותר לשוק ההון, מכיוון שכלל הכספים של החוסך מושקעים בניירות ערך, ללא חלוקה לכיסויים ביטוחיים הקיימים בקרן פנסיה למשל (ביטוח שאירים וביטוח אובדן כושר עבודה).
מכיוון שכאן אין הבטחת תשואה על ידי המדינה – ההשקעה והתשואות תלויות בניהול הקופה, ורגישות יותר לתנודות בשוק ההון.  

המקסימום של דמי הניהול שניתן לגבות בקופות הגמל הוא 4% מההפקדה ו-1.05% מהצבירה.
הצד השני של המטבע הוא היכולת לבחור מתוך מגוון גדול מאוד של מסלולים – גם לפי גיל אך גם לפי סיכון, מעקב אחר מדדים מסוימים ועוד.  

ביטוח מנהלים: חיסכון אישי עם אפשרויות התאמה

זהו חיסכון פנסיוני שמנוהל לא על ידי בית השקעות, אלא על ידי חברת ביטוח. למרות שמו, הוא מיועד לכלל ציבור החוסכים. עם זאת, מעצם הגדרתו בימינו הוא מיועד לבעלי שכר גבוה. הסיבה: המדינה קבעה כי רק מי שהפקיד תחילה רובד ראשון בפנסיה או גמל יכול לחסוך בביטוח מנהלים. כלומר רק מי שהפקיד לפחות 5,139 שקלים בחודש בקרן פנסיה או קופת גמל יכול להתחיל להפקיד בביטוח מנהלים – כלומר, מי שמצטרף היום הוא מי ששכרו גבוה.
בעבר, ביטוח מנהלים נחשב למוצר שונה מאוד ביחס לקרנות פנסיה, שכן כיסוי הביטוח אינו בערבות הדדית (כלומר אין איזון וכל הסיכון הוא על חברת הביטוח) וכן הוא הציע מקדמי המרה קבועים מראש (כלומר, החיסכון לא משתנה גם אם תוחלת החיים הממוצעת משתנה), ומסלולים שאפשרו משיכה הונית של החיסכון.

ב-2013 הופסקה המכירה של ביטוח עם מקדם המרה מובטח, ומ-2008 לא מונפקות יותר פוליסות שניתן למשוך במנה חד-פעמית. לכן, כיום זהו מוצר שיש לו הרבה מן המשותף עם קרנות הפנסיה.

אחד ההבדלים העיקריים בינו לבין שני האפיקים האחרים הוא שהחוזה בין החוסך לחברת הביטוח הוא אישי וניתן להתאמה לצרכים ספציפיים. בשל כך, במצב שבו יש ריבוי תביעות ביטוח מהחיסכון הפנסיוני – הדבר אינו משפיע על החוסך; בניגוד לקרנות פנסיה, שבמצב כזה צריכות לשאוף לאיזון אקטוארי, ולכן יכולות לדרוש מהחוסכים “לכסות” פערים.

בדומה לקופת גמל, גם בפוליסה של ביטוח מנהלים יש מסלולי השקעה מגוונים, וגם היכולת לשלב ביטוחים קיימת. גם כאן אין הבטחת תשואה בניגוד לקרנות הפנסיה, וכלל התשואה על החיסכון תלויה בהצלחת ההשקעה בשוק ההון.

במקרה של מות החוסך, מקבלים הזכאים את הסכום שנצבר בקרן. הזכאים הם המוטבים שהחוסך יכול לקבוע, או יורשים חוקיים אם לא נקבעו מוטבים.

אז איזה אפיק חיסכון פנסיוני מתאים לי?

רוב החוסכים בישראל שמים את כספם בקרנות הפנסיה, ויש לכך כמה סיבות: דמי ניהול נמוכים, עלויות ביטוח נמוכות והבטחת תשואה (כמעט שליש מהכספים הם מובטחי תשואה). בנוסף, מי שאינו בוחר חיסכון פנסיוני, מופנה באופן אוטומטי לקרן פנסיה.

עם זאת, יש מי שהשקעה בקופת גמל למשל, תתאים לו יותר. הכוונה למשל למי שרוצה יותר שליטה על ההשקעות שמבוצעות בכספו, או מי שאינו רואה צורך בביטוחים שמוצעים בקרן הפנסיה.

לקבל את הבחירה הנכונה: חשיבות הייעוץ הפנסיוני

אחת הדרכים לדעת מה יתאים לנו בדיוק, ולא רק לקבל את שמוצע לנו, היא לפנות לייעוץ מוכוון קרן פנסיה בבית השקעות או בחברה מובילה בתחום. מיפוי צרכים אישיים, מצב משפחתי ומטרות – יסייעו להבין איזה אפיק פנסיוני יהיה הנכון ביותר עבורנו.

שתפו: