כניסה
הרשמה לניוזלטר

ביטוח הרכב נרכש באופן שנתי, אולם ניתן לשינוי, להעברה ואף להקפאה במהלך התקופה האמורה. תקופת הקורונה,…

תוכן שיווקי | 22 באוגוסט 2022 | תוכן שיווקי | 2 דק׳

מה עושים עם ביטוח רכב במקרה של נסיעה ארוכה לחו"ל

ביטוח הרכב נרכש באופן שנתי, אולם ניתן לשינוי, להעברה ואף להקפאה במהלך התקופה האמורה. תקופת הקורונה, שהולידה סגרים ושינויים בהרגלי השימוש ברכב, עוררה גם את השאלה מה ניתן לעשות בתקופות בהן הרכב אינו מצוי בשימוש, והביאה את המפקח על הביטוח לתת את דעתו ולקבוע תקנות בנושא.

אמנם אנו מצויים מאחורי ימי הסגרים הארוכים, אולם קיימות סיבות נוספות אשר עשויות למנוע מן המבוטח את השימוש ברכבו לתקופה ממושכת, בניהן מחלה או תאונה, נסיעה ארוכה לחו"ל ועוד.

על מנת ללמוד את נושא הקפאת ביטוח הרכב יש להבין את סוגי הביטוח לרכב ומשמעותם:

ביטוח גוף- ביטוח חובה הוא ביטוח מסוג ביטוח נזקי גוף, כאשר הוא בבחינת חובה לכל בעלים של רכב מנועי. ביטוח זה יכסה נזקי גוף אשר ייגרמו לכל אחד מן הצדדים המעורבים, בעת אירוע תאונתי.

ביטוח רכוש- ביטוח רכוש מיועד להגן על המבוטח מפני הוצאות שייגרמו בשל פגיעה ברכוש: הן מצד ג'- נזקים אשר נגרמו על ידו לגורם שלישי, והן לנזקים עצמיים לרכב המבוטח עצמו, בהתאם לסוג הביטוח. קיימים שני סוגים של ביטוח רכוש לרכב:

  • ביטוח צד ג'- מכסה נזקי רכוש לצד שלישי בלבד.
  • ביטוח מקיף- מכסה נזקי רכוש לצד שלישי ולרכב המבוטח גם יחד.

אפשרויות להקפאת הביטוח:

ביטוח חובה- הקפאת ביטוח החובה לרכב אפשרית החל מחודש ספטמבר 2021 על פי הנחיית המפקח על הביטוח, ורלוונטית למקרים של נזק טוטאלי, גניבת הרכב או הורדתו מהכביש. מדובר בהקפאה מלאה וביטול של כל הכיסויים מאחר והרכב המבוטח אינו מצוי ברשות המבוטח, כאשר המבוטח יוכל להעביר את הכיסוי לרכב חדש או לקבל זיכוי מלא על הביטוח מיום ההקפאה.

בעבור מקרים של נסיעה לחו"ל או חוסר שימוש ברכב מסיבה אישית אחרת קיימת אפשרות להשבתת הביטוח, זיכוי בגין החלק היחסי של התשלום בתקופה האמורה, אולם קיימת מגבלה בת מינימום 30 ימי השבתה. במהלך תקופת ההשבתה חל איסור לנהוג ברכב ולא קיים כיסוי ביטוחי בגינו.

ביטוח רכוש צד ג' או מקיף- בדומה לביטוח החובה גם את ביטוחי צד ג' והביטוח המקיף ניתן להקפיא בשל גניבה או הורדה מהכביש, במצב בו הרכב אינו עומד עוד לרשות המבוטח ואינו מצוי בשימושו, כאשר ההקפאה אינה מוגבלת בזמן, ניתנת מיום ההודעה לחברת הביטוח ועד להעברת הביטוח על רכב אחר או קבלת זיכוי בגין פרק הזמן היחסי שנותר מיום האירוע וההודעה ליום סיום הביטוח.

במקרה של נסיעה לחו"ל ניתן להשבית את הביטוח לפרק זמן מוגבל, ובתנאי והתקופה האמורה כוללת 30 ימים ויותר. בתקופת ההשבתה חל איסור על נהיגה ברכב ולא יהיה כיסוי בגין אירוע תאונתי ו/או ארוע הכולל שימוש ברכב, ויחד עם זאת הפוליסה תוסיף להיות פעילה ותספק כיסוי למקרים של גניבה, אסון טבע , השחתה או הידרדרות.

מעורר מחשבה? לתגובות ומחשבות ניתן לכתוב לנו ל:
לחץ כאן

מה עושים עם ביטוח רכב במקרה של נסיעה ארוכה לחו"ל

ביטוח הרכב נרכש באופן שנתי, אולם ניתן לשינוי, להעברה ואף להקפאה במהלך התקופה האמורה. תקופת הקורונה,…

תוכן שיווקי | 22 באוגוסט 2022 | תוכן שיווקי | 3 דק׳

צילום: אנספלאש

ביטוח הרכב נרכש באופן שנתי, אולם ניתן לשינוי, להעברה ואף להקפאה במהלך התקופה האמורה. תקופת הקורונה, שהולידה סגרים ושינויים בהרגלי השימוש ברכב, עוררה גם את השאלה מה ניתן לעשות בתקופות בהן הרכב אינו מצוי בשימוש, והביאה את המפקח על הביטוח לתת את דעתו ולקבוע תקנות בנושא.

אמנם אנו מצויים מאחורי ימי הסגרים הארוכים, אולם קיימות סיבות נוספות אשר עשויות למנוע מן המבוטח את השימוש ברכבו לתקופה ממושכת, בניהן מחלה או תאונה, נסיעה ארוכה לחו"ל ועוד.

על מנת ללמוד את נושא הקפאת ביטוח הרכב יש להבין את סוגי הביטוח לרכב ומשמעותם:

ביטוח גוף- ביטוח חובה הוא ביטוח מסוג ביטוח נזקי גוף, כאשר הוא בבחינת חובה לכל בעלים של רכב מנועי. ביטוח זה יכסה נזקי גוף אשר ייגרמו לכל אחד מן הצדדים המעורבים, בעת אירוע תאונתי.

ביטוח רכוש- ביטוח רכוש מיועד להגן על המבוטח מפני הוצאות שייגרמו בשל פגיעה ברכוש: הן מצד ג'- נזקים אשר נגרמו על ידו לגורם שלישי, והן לנזקים עצמיים לרכב המבוטח עצמו, בהתאם לסוג הביטוח. קיימים שני סוגים של ביטוח רכוש לרכב:

  • ביטוח צד ג'- מכסה נזקי רכוש לצד שלישי בלבד.
  • ביטוח מקיף- מכסה נזקי רכוש לצד שלישי ולרכב המבוטח גם יחד.

אפשרויות להקפאת הביטוח:

ביטוח חובה- הקפאת ביטוח החובה לרכב אפשרית החל מחודש ספטמבר 2021 על פי הנחיית המפקח על הביטוח, ורלוונטית למקרים של נזק טוטאלי, גניבת הרכב או הורדתו מהכביש. מדובר בהקפאה מלאה וביטול של כל הכיסויים מאחר והרכב המבוטח אינו מצוי ברשות המבוטח, כאשר המבוטח יוכל להעביר את הכיסוי לרכב חדש או לקבל זיכוי מלא על הביטוח מיום ההקפאה.

בעבור מקרים של נסיעה לחו"ל או חוסר שימוש ברכב מסיבה אישית אחרת קיימת אפשרות להשבתת הביטוח, זיכוי בגין החלק היחסי של התשלום בתקופה האמורה, אולם קיימת מגבלה בת מינימום 30 ימי השבתה. במהלך תקופת ההשבתה חל איסור לנהוג ברכב ולא קיים כיסוי ביטוחי בגינו.

ביטוח רכוש צד ג' או מקיף- בדומה לביטוח החובה גם את ביטוחי צד ג' והביטוח המקיף ניתן להקפיא בשל גניבה או הורדה מהכביש, במצב בו הרכב אינו עומד עוד לרשות המבוטח ואינו מצוי בשימושו, כאשר ההקפאה אינה מוגבלת בזמן, ניתנת מיום ההודעה לחברת הביטוח ועד להעברת הביטוח על רכב אחר או קבלת זיכוי בגין פרק הזמן היחסי שנותר מיום האירוע וההודעה ליום סיום הביטוח.

במקרה של נסיעה לחו"ל ניתן להשבית את הביטוח לפרק זמן מוגבל, ובתנאי והתקופה האמורה כוללת 30 ימים ויותר. בתקופת ההשבתה חל איסור על נהיגה ברכב ולא יהיה כיסוי בגין אירוע תאונתי ו/או ארוע הכולל שימוש ברכב, ויחד עם זאת הפוליסה תוסיף להיות פעילה ותספק כיסוי למקרים של גניבה, אסון טבע , השחתה או הידרדרות.

מעורר מחשבה? לתגובות ומחשבות ניתן לכתוב לנו ל:
לחץ כאן

שתפו: