כניסה
הרשמה לניוזלטר

מוגש מטעם מיטב ד"ש

מיטב ד"ש | 19 בדצמבר 2021 | תוכן שיווקי | 4 דק׳

קרנות פנסיה – חיסכון וביטוח במוצר אחד

בשנת 2008 הוחל חוק פנסיית חובה שקבע חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני הן מצד המעביד והן מצד העובד. בשנת 2017 הורחבה החקיקה כך שכיום ישנה חובת הפרשה פנסיונית גם עבור עובדים עצמאיים. בהתאם לכך, ולצד הגידול באוכלוסיית המדינה ובשוק העבודה בישראל, שוק החיסכון הפנסיוני צומח משנה לשנה.

חיסכון פנסיוני – איך זה עובד

החיסכון הפנסיוני בישראל מבוסס על שלושה מוצרים מרכזיים: קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. לכל אחד מן המוצרים מאפיינים ייחודים משלו. קופות הגמל מספק פתרון לחיסכון בלבד, ביטוחי המנהלים מאפשרים חיסכון לצד רכישת רכיבים ביטוחיים לפי שיקול דעתו של החוסך ואילו קרנות הפנסיה משלבות חיסכון לצד חבילת כיסויים ביטוחיים אחידה בין כל הקרנות, ומאפשרות לכל חוסך לבטח את השכר הפנסיוני שלו למקרי מוות ונכות. קרנות הפנסיה מוגדרות גם כמוצר חיסכון פנסיוני ברירת המחדל, כלומר, בהיעדר בחירה אחרת ויזומה מצד העובד, המעביד מחויב לפתוח חיסכון עבור העובד דרך קרנות הפנסיה ולא דרך מוצרים פנסיוניים אחרים.

בכל הקשור לשכירים, ההפרשה הפנסיונית מהווה לכל הפחות 18.5% מהשכר והוא נחלק בין המעסיק לבין העובד, 12.5% ו- 6% בהתאמה. במקרה של חיסכון פנסיוני של עובד עצמאי, הוא מחויב להפריש אחוז משתנה מהכנסתו השנתית עד לתקרה הקבועה בחוק. ההפרשות הפנסיונית מזכות את החוסך בהטבות מס עד לתקרה המזכה. ככלל, את החיסכון הפנסיוני ניתן לפדות בצורה של קצבת פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה המינימלי, שנכון להיום עומד על גיל 60.

קרנות פנסיה – רכיב החיסכון

תכלית החיסכון הפנסיוני, כאמור, הוא חיסכון עבור תקופת החיים שלאחר הפרישה מן העבודה. בהתאם לזאת, רכיב החיסכון בקרנות הפנסיה הוא עיקרי ומשמעותי. הסכום הנצבר לאורך השנים מושקע במכשירי השקעה שונים על ידי מנהלי הקרן, ובהתאם למסלול ההשקעה הנבחר. רכיב ייחודי לקרנות הפנסיה הינו ההשקעה המובנית באגרות חוב מיועדות, הנושאות ריבית מובטחת בשיעור של 4.86% (צמודה למדד), כך שהיא בגדר נכס חסר סיכון למעשה.

מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה הם רבים ומגוונים, באמצעותם ניתן להתאים את רמת סיכון החיסכון בהתאם לפרופיל החוסך, המשתנה לאורך תקופת החיסכון. כמו כן, ניתן לשלב בין מסלולי ההשקעה השונים. לדוגמה, חוסך צעיר, יעדיף מסלול בסיכון גבוה. אולם ככל שהחוסך ילך ויתקרב לגיל הפרישה הוא יוכל לשלב בין מסלולים עתירי סיכון לבין מסלולים בסיכון נמוך, שילוב של מניות ואג"ח וכדומה. לאחרונה, בקרנות פנסיה רבות הושקו מסלולי חיסכון פאסיביים, העוקבים אחר מדדי מניות מרכזיים כדוגמת מדד ה-S&P500 האמריקאי, ומציעים חשיפה מפוזרת ורחבה בהתאם לתפיסות ההשקעה הפסיביות.

קרנות פנסיה – רכיב הביטוח

נוסף לרכיב החיסכון, בקרנות הפנסיה ישנו גם רכיב ביטוח שכדאי וחשוב להכיר. הביטוח נועד להגן על החוסך ועל משפחתו, במידה ובקרות אירוע רפואי החוסך איננו יכול לעבוד ולהפריש עוד לחיסכון הפנסיוני. הרציונל שבבסיס השילוב בין חיסכון לביטוח הוא פשוט. כל עוד החוסך עובד ומפריש לחיסכון, הוא מבטיח את קצבת הפנסיה שלו לאחר גיל הפרישה. בנוסף, בקרנות הפנסיה קיימים שני סוגים של ביטוח:

אובדן כושר עבודה – ביטוח זה יספק למבוטח הכנסה חודשית עד לגיל הפרישה כתחליף לשכר מעבודה. הקצבה מוגדרת כאחוז מסוים מהשכר המבוטח, בהתאם למסלול הביטוח הנבחר. במקביל תבצע הקרן הפקדות פנסיוניות עבור המבוטח, כשההפקדה לחיסכון תימשך גם בתקופת הנכות.

ביטוח שארים – במקרה של פטירת המבוטח, ביטוח השארים מבטיח קצבה לבת או בן הזוג של המבוטח ולילדיו. הקצבה נקבעה כאחוז מגובה השכר המבוטח, בהתאם למסלול הביטוח הנבחר. ילדי המבוטח יהיו זכאים לקצבה עד להגיעם לגיל 21, ואילו בת או בן הזוג של המבוטח יהיו זכאים לקצבת השארים עד לפטירתם שלהם.

סיכום – מוצר אחד ושלם

השילוב בין רכיב החיסכון לרכיב הביטוח המאפיין את קרנות הפנסיה מספק לחוסך מעטפת חיסכון לצד הגנה בקרות אירועים בלתי צפויים. להבדיל מקופות הגמל וביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה מספקות את המענה הביטוחי השלם ביותר לצד החיסכון, וכל זאת במוצר אחד. לא בכדי קבע המחוקק כי קרנות הפנסיה הן מוצר החיסכון הפנסיוני המוגדר כברירת מחדל עבור ציבור החוסכים. העלויות הנמוכות ביחס להגנה הרחבה שהן מספקות, מציבות אותן כחלופה מובילה בשוק מוצרי החיסכון הפנסיוניים בישראל.


אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר, הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח

קרנות פנסיה – חיסכון וביטוח במוצר אחד

מוגש מטעם מיטב ד"ש

מיטב ד"ש | 19 בדצמבר 2021 | תוכן שיווקי | 3 דק׳

תמונה: אתר 123RF.com

בשנת 2008 הוחל חוק פנסיית חובה שקבע חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני הן מצד המעביד והן מצד העובד. בשנת 2017 הורחבה החקיקה כך שכיום ישנה חובת הפרשה פנסיונית גם עבור עובדים עצמאיים. בהתאם לכך, ולצד הגידול באוכלוסיית המדינה ובשוק העבודה בישראל, שוק החיסכון הפנסיוני צומח משנה לשנה.

חיסכון פנסיוני – איך זה עובד

החיסכון הפנסיוני בישראל מבוסס על שלושה מוצרים מרכזיים: קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. לכל אחד מן המוצרים מאפיינים ייחודים משלו. קופות הגמל מספק פתרון לחיסכון בלבד, ביטוחי המנהלים מאפשרים חיסכון לצד רכישת רכיבים ביטוחיים לפי שיקול דעתו של החוסך ואילו קרנות הפנסיה משלבות חיסכון לצד חבילת כיסויים ביטוחיים אחידה בין כל הקרנות, ומאפשרות לכל חוסך לבטח את השכר הפנסיוני שלו למקרי מוות ונכות. קרנות הפנסיה מוגדרות גם כמוצר חיסכון פנסיוני ברירת המחדל, כלומר, בהיעדר בחירה אחרת ויזומה מצד העובד, המעביד מחויב לפתוח חיסכון עבור העובד דרך קרנות הפנסיה ולא דרך מוצרים פנסיוניים אחרים.

בכל הקשור לשכירים, ההפרשה הפנסיונית מהווה לכל הפחות 18.5% מהשכר והוא נחלק בין המעסיק לבין העובד, 12.5% ו- 6% בהתאמה. במקרה של חיסכון פנסיוני של עובד עצמאי, הוא מחויב להפריש אחוז משתנה מהכנסתו השנתית עד לתקרה הקבועה בחוק. ההפרשות הפנסיונית מזכות את החוסך בהטבות מס עד לתקרה המזכה. ככלל, את החיסכון הפנסיוני ניתן לפדות בצורה של קצבת פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה המינימלי, שנכון להיום עומד על גיל 60.

קרנות פנסיה – רכיב החיסכון

תכלית החיסכון הפנסיוני, כאמור, הוא חיסכון עבור תקופת החיים שלאחר הפרישה מן העבודה. בהתאם לזאת, רכיב החיסכון בקרנות הפנסיה הוא עיקרי ומשמעותי. הסכום הנצבר לאורך השנים מושקע במכשירי השקעה שונים על ידי מנהלי הקרן, ובהתאם למסלול ההשקעה הנבחר. רכיב ייחודי לקרנות הפנסיה הינו ההשקעה המובנית באגרות חוב מיועדות, הנושאות ריבית מובטחת בשיעור של 4.86% (צמודה למדד), כך שהיא בגדר נכס חסר סיכון למעשה.

מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה הם רבים ומגוונים, באמצעותם ניתן להתאים את רמת סיכון החיסכון בהתאם לפרופיל החוסך, המשתנה לאורך תקופת החיסכון. כמו כן, ניתן לשלב בין מסלולי ההשקעה השונים. לדוגמה, חוסך צעיר, יעדיף מסלול בסיכון גבוה. אולם ככל שהחוסך ילך ויתקרב לגיל הפרישה הוא יוכל לשלב בין מסלולים עתירי סיכון לבין מסלולים בסיכון נמוך, שילוב של מניות ואג"ח וכדומה. לאחרונה, בקרנות פנסיה רבות הושקו מסלולי חיסכון פאסיביים, העוקבים אחר מדדי מניות מרכזיים כדוגמת מדד ה-S&P500 האמריקאי, ומציעים חשיפה מפוזרת ורחבה בהתאם לתפיסות ההשקעה הפסיביות.

קרנות פנסיה – רכיב הביטוח

נוסף לרכיב החיסכון, בקרנות הפנסיה ישנו גם רכיב ביטוח שכדאי וחשוב להכיר. הביטוח נועד להגן על החוסך ועל משפחתו, במידה ובקרות אירוע רפואי החוסך איננו יכול לעבוד ולהפריש עוד לחיסכון הפנסיוני. הרציונל שבבסיס השילוב בין חיסכון לביטוח הוא פשוט. כל עוד החוסך עובד ומפריש לחיסכון, הוא מבטיח את קצבת הפנסיה שלו לאחר גיל הפרישה. בנוסף, בקרנות הפנסיה קיימים שני סוגים של ביטוח:

אובדן כושר עבודה – ביטוח זה יספק למבוטח הכנסה חודשית עד לגיל הפרישה כתחליף לשכר מעבודה. הקצבה מוגדרת כאחוז מסוים מהשכר המבוטח, בהתאם למסלול הביטוח הנבחר. במקביל תבצע הקרן הפקדות פנסיוניות עבור המבוטח, כשההפקדה לחיסכון תימשך גם בתקופת הנכות.

ביטוח שארים – במקרה של פטירת המבוטח, ביטוח השארים מבטיח קצבה לבת או בן הזוג של המבוטח ולילדיו. הקצבה נקבעה כאחוז מגובה השכר המבוטח, בהתאם למסלול הביטוח הנבחר. ילדי המבוטח יהיו זכאים לקצבה עד להגיעם לגיל 21, ואילו בת או בן הזוג של המבוטח יהיו זכאים לקצבת השארים עד לפטירתם שלהם.

סיכום – מוצר אחד ושלם

השילוב בין רכיב החיסכון לרכיב הביטוח המאפיין את קרנות הפנסיה מספק לחוסך מעטפת חיסכון לצד הגנה בקרות אירועים בלתי צפויים. להבדיל מקופות הגמל וביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה מספקות את המענה הביטוחי השלם ביותר לצד החיסכון, וכל זאת במוצר אחד. לא בכדי קבע המחוקק כי קרנות הפנסיה הן מוצר החיסכון הפנסיוני המוגדר כברירת מחדל עבור ציבור החוסכים. העלויות הנמוכות ביחס להגנה הרחבה שהן מספקות, מציבות אותן כחלופה מובילה בשוק מוצרי החיסכון הפנסיוניים בישראל.


אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר, הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח

שתפו: