כניסה
הרשמה לניוזלטר

תלמידי החינוך המיוחד נחלקים לתתי קבוצות כאשר לכל תלמיד מתאימות שיטות הוראה אחרות המאפשרות לו לממש…

תוכן שיווקי | 22 ביולי 2019 | תוכן שיווקי | 3 דק׳

אפשר גם אחרת

תלמידי החינוך המיוחד נחלקים לתתי קבוצות כאשר לכל תלמיד מתאימות שיטות הוראה אחרות המאפשרות לו לממש באופן מלא את הפוטנציאל שלו. בלימודי חינוך מיוחד לומדים מגוון רחב של שיטות הוראה המסייעות לתלמידים לפרוח. במאמר זה נסקור בקצרה חלק מהמסגרות האלו ונגלה איך נבחרת המסגרת המתאימה לילד?

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות

תלמידים עם צרכים מיוחדים יכולים להשתלב בכיתה רגילה ואפילו ניתן לשילוב זה עדיפות גבוהה. תלמידים הנמצאים על הרצף האוטיסטי הסובלים גם מלקות למידה יכולים לזכות לתיווך באמצעות סייעת הנמצאת עמם בכיתה. במקרה של ליקויי למידה קלים, הסייעת עשויה לשבת בכתה להיות מוגדרת כסייעת כללית של הכיתה אך בפועל לסייע לילד אליו צוותה. ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, התייחסה לנושא השילוב של ילדי החינוך המיוחד וקבעה כי כדאי לתת זכות קדימה לשילוב בכיתה מתוך – "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד וזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי".

גישה זו של ועדת מרגלית מדגישה נושא נוסף. כאשר הילדים משתלבים בכיתה רגילה הם מרגישים פחות חריגים והסביבה סביבם מתחילה "להתרגל" לראות ילדים עם לקויות ונכויות כחלק מהמרקם החברתי הכולל – הן בגילאי בית הספר והן בעתיד כאשר אותם אינדיבידואלים ישתלבו במקומות עבודה. התלמיד מצדו זוכה להכרות עם סביבה נורמטיבית והאתגרים החברתיים, הקוגניטיביים והרגשיים שהיא מציבה לפניו.

חינוך במסגרת מיוחדת

לעתים, לא ניתן לשלב ילדים עם לקויות במסגרת החינוך הרגילה וכך נבחרת מסגרת מתאימה המורכבת מילדים עם קשיים דומים. הבחירה להשאיר את הילד במסגרת חיצונית לחינוך הרגיל מתבצעת בעיקר כאשר מזוהה על ידי הצוות המאבחן פער משמעותי בין רמתו הקוגניטיבית לרמת בני גילו. פער זה עשוי לגרום לקשיים נוספים להשתלבות עם בני גילו ועשוי לגרום לירידה ברמת הבטחון העצמי ולהדגשת תחושת השונות והבדידות של הילד.

במקרה זה יצירה של כיתות קטנות בהן מורים שהוכשרו ללימוד במסגרת חינוך מיוחד מתאימים את תוכנית הלימודים ליכולתו של התלמיד ויוצרים חוויה של הצלחה מותאמת אישית לכל אחד מהתלמידים בכתה. כך, כל תלמיד זוכה להעצמה אישית ויכול לפתח את הביטחון העצמי במסגרת קבוצה שמתאימה לו. יתרון נוסף של הכיתה הקטנה הוא זיהוי מהיר של קשיים בתחום הלימודי או הרגשי וטיפול פרטני בהם.

הקלות במבחן והתאמה של שיטת הלימוד והבחינה לתלמידי החינוך המיוחד

חלק מתלמידי החינוך המיוחד מתאימים מבחינה קוגניטיבית לרמה הלימודית של בני גילם אך מתקשים בפעולות אחרות כמו- יכולת תקשורתית או שפתית או הפרעות למידה. במקרים אלה, יתכן וניתן יהיה להתאים את שיטת הלימוד לכל תלמיד בתוך מסגרת הלימוד הרגילה.

בין השיטות שיכולות לסייע לתלמיד להצליח במקרה זה ניתן לציין:

 • הארכת זמן הבחינה
 • הקראה של השאלה לתלמיד והכתבת תשובתו של התלמיד למורה
 • שימוש בספרים מיוחדים המותאמים למסגרת החינוך המיוחד
 • לימוד באמצעות פעילות במקום לימוד החומר התאורטי בלבד

הבטי התמיכה בתלמידי החינוך המיוחד

תהליך השילוב של תלמידים בכיתה רגילה מתבצע באמצעות תמיכה בשלושה היבטים שונים:

 • תלמידים הזקוקים לתמיכה, רגישות, פיתוח היכולות הדידקטיות והסוציאליות ולהבניה שיטתית של תוכנית הלימוד – מקבלים תמיכה על ידי עובדי הוראה שהוסמכו בתחום החינוך המיוחד ומטפלים בתחום היצירה, ההבעה ותחומים נוספים.
 • התלמידים זוכים להתאמות של הסביבה והתאמתה לצרכיו – כולל שימוש בחומרי הוראה מיוחדים ובאמצעי עזר על מנת להתאים את התוכן הנלמד לרמתו הקוגניטיבית של הילד. לכל תלמיד משולב מוגדרת תוכנית לימודים אם באמצעות תל"א- תוכנית לימודים אישית או תח"י-תוכנית חינוכית יחידנית.
 • בעת הצורך מוצמדת סייעת לילד בכמות השעות על בסיס הקריטריונים שקובע משרד החינוך בהתאם.

לסיכום, חשוב לציין בהקשר זה, כי ההורים מעורבים בתוכנית האישית, הם חותמים עליה ומודעים לקיומה. במהלך השנה הם מעודכנים כאשר מתבצעת הערכה מעצבת ובסוף השנה כאשר מתבצעת הערכה מסכמת.

אפשר גם אחרת

תלמידי החינוך המיוחד נחלקים לתתי קבוצות כאשר לכל תלמיד מתאימות שיטות הוראה אחרות המאפשרות לו לממש…

תוכן שיווקי | 22 ביולי 2019 | תוכן שיווקי | 5 דק׳

תמונה: Sharon McCutcheon/pexels.com

תלמידי החינוך המיוחד נחלקים לתתי קבוצות כאשר לכל תלמיד מתאימות שיטות הוראה אחרות המאפשרות לו לממש באופן מלא את הפוטנציאל שלו. בלימודי חינוך מיוחד לומדים מגוון רחב של שיטות הוראה המסייעות לתלמידים לפרוח. במאמר זה נסקור בקצרה חלק מהמסגרות האלו ונגלה איך נבחרת המסגרת המתאימה לילד?

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות

תלמידים עם צרכים מיוחדים יכולים להשתלב בכיתה רגילה ואפילו ניתן לשילוב זה עדיפות גבוהה. תלמידים הנמצאים על הרצף האוטיסטי הסובלים גם מלקות למידה יכולים לזכות לתיווך באמצעות סייעת הנמצאת עמם בכיתה. במקרה של ליקויי למידה קלים, הסייעת עשויה לשבת בכתה להיות מוגדרת כסייעת כללית של הכיתה אך בפועל לסייע לילד אליו צוותה. ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, התייחסה לנושא השילוב של ילדי החינוך המיוחד וקבעה כי כדאי לתת זכות קדימה לשילוב בכיתה מתוך – "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד וזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי".

גישה זו של ועדת מרגלית מדגישה נושא נוסף. כאשר הילדים משתלבים בכיתה רגילה הם מרגישים פחות חריגים והסביבה סביבם מתחילה "להתרגל" לראות ילדים עם לקויות ונכויות כחלק מהמרקם החברתי הכולל – הן בגילאי בית הספר והן בעתיד כאשר אותם אינדיבידואלים ישתלבו במקומות עבודה. התלמיד מצדו זוכה להכרות עם סביבה נורמטיבית והאתגרים החברתיים, הקוגניטיביים והרגשיים שהיא מציבה לפניו.

חינוך במסגרת מיוחדת

לעתים, לא ניתן לשלב ילדים עם לקויות במסגרת החינוך הרגילה וכך נבחרת מסגרת מתאימה המורכבת מילדים עם קשיים דומים. הבחירה להשאיר את הילד במסגרת חיצונית לחינוך הרגיל מתבצעת בעיקר כאשר מזוהה על ידי הצוות המאבחן פער משמעותי בין רמתו הקוגניטיבית לרמת בני גילו. פער זה עשוי לגרום לקשיים נוספים להשתלבות עם בני גילו ועשוי לגרום לירידה ברמת הבטחון העצמי ולהדגשת תחושת השונות והבדידות של הילד.

במקרה זה יצירה של כיתות קטנות בהן מורים שהוכשרו ללימוד במסגרת חינוך מיוחד מתאימים את תוכנית הלימודים ליכולתו של התלמיד ויוצרים חוויה של הצלחה מותאמת אישית לכל אחד מהתלמידים בכתה. כך, כל תלמיד זוכה להעצמה אישית ויכול לפתח את הביטחון העצמי במסגרת קבוצה שמתאימה לו. יתרון נוסף של הכיתה הקטנה הוא זיהוי מהיר של קשיים בתחום הלימודי או הרגשי וטיפול פרטני בהם.

הקלות במבחן והתאמה של שיטת הלימוד והבחינה לתלמידי החינוך המיוחד

חלק מתלמידי החינוך המיוחד מתאימים מבחינה קוגניטיבית לרמה הלימודית של בני גילם אך מתקשים בפעולות אחרות כמו- יכולת תקשורתית או שפתית או הפרעות למידה. במקרים אלה, יתכן וניתן יהיה להתאים את שיטת הלימוד לכל תלמיד בתוך מסגרת הלימוד הרגילה.

בין השיטות שיכולות לסייע לתלמיד להצליח במקרה זה ניתן לציין:

 • הארכת זמן הבחינה
 • הקראה של השאלה לתלמיד והכתבת תשובתו של התלמיד למורה
 • שימוש בספרים מיוחדים המותאמים למסגרת החינוך המיוחד
 • לימוד באמצעות פעילות במקום לימוד החומר התאורטי בלבד

הבטי התמיכה בתלמידי החינוך המיוחד

תהליך השילוב של תלמידים בכיתה רגילה מתבצע באמצעות תמיכה בשלושה היבטים שונים:

 • תלמידים הזקוקים לתמיכה, רגישות, פיתוח היכולות הדידקטיות והסוציאליות ולהבניה שיטתית של תוכנית הלימוד – מקבלים תמיכה על ידי עובדי הוראה שהוסמכו בתחום החינוך המיוחד ומטפלים בתחום היצירה, ההבעה ותחומים נוספים.
 • התלמידים זוכים להתאמות של הסביבה והתאמתה לצרכיו – כולל שימוש בחומרי הוראה מיוחדים ובאמצעי עזר על מנת להתאים את התוכן הנלמד לרמתו הקוגניטיבית של הילד. לכל תלמיד משולב מוגדרת תוכנית לימודים אם באמצעות תל"א- תוכנית לימודים אישית או תח"י-תוכנית חינוכית יחידנית.
 • בעת הצורך מוצמדת סייעת לילד בכמות השעות על בסיס הקריטריונים שקובע משרד החינוך בהתאם.

לסיכום, חשוב לציין בהקשר זה, כי ההורים מעורבים בתוכנית האישית, הם חותמים עליה ומודעים לקיומה. במהלך השנה הם מעודכנים כאשר מתבצעת הערכה מעצבת ובסוף השנה כאשר מתבצעת הערכה מסכמת.

שתפו: