כניסה
הרשמה לניוזלטר

“דירוג אשראי” הוא הערכה לגבי יכולתה של ממשלה, חברה או גוף כלשהו להחזיר את חובותיו במלואם…

צוות מגזין אפוק | 15 באפריל 2023 | חדשות | 6 דק׳

מה באמת כתוב בדוח מודי’ס? תרגמנו עבורכם את מרביתו

"דירוג אשראי" הוא הערכה לגבי יכולתה של ממשלה, חברה או גוף כלשהו להחזיר את חובותיו במלואם ובמועדם. הוא מבוסס על פרמטרים שונים, כגון הצמיחה הכלכלית הצפויה, סחר החוץ, הסביבה התקציבית, גיאופוליטיקה, איתנותו של שלטון החוק, ועוד. דירוג חיובי מקל על ממשלות לגייס כספים באמצעות הנפקת אג"ח, בעוד דירוג שלילי מקשה עליהן.

לצידה של מודי'ס יש עוד שתי חברות דירוג אשראי בין-לאומיות גדולות המדרגות את האג"ח של ממשלת ישראל — S&P ופיץ' (Fitch).

הדוח שפרסמה מודי'ס ב-14 באפריל נפתח במילים: "שירות המשקיעים של מודי'ס שינה היום את התחזית על דירוגי ממשלת ישראל מחיובית ליציבה". עם זאת, דירוג האשראי עצמו נותר ללא שינוי, ברמה של A1.

חברת דירוג האשראי מודי'ס | צילום: EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images

שתפו: